Oznamy

Aktivity

Udalosti

SVIATOSTI

Žiadosť o krst predkladajú rodičia dieťaťa osobne vo farskej kancelárii počas úradných hodín. Sviatosť krstu sa bežne udeľuje vo vybrané nedele o 9:30.

Zobraziť viac informácií →

Prvé sv. prijímanie sa deťom udeľuje vo veľkonočnom období (prevažne v mesiaci máj). Prihlášky vypĺňajú rodičia v úradných hodinách na farskom úrade.

Zobraziť viac informácií →

Najbližšia sviatosť birmovania sa uskutoční . Prihlasovanie na nasledujúci šk.rok je možné vždy do konca aktuálneho šk. roku do 30.6., vyplnením tlačiva na farskom úrade.

Zobraziť viac informácií →

Sviatosť sa udeľuje po ukončení sobášnych príprav. V našej farnosti prebieha bezprostredná príprava na manželstvo z účasti na 4 stretnutiach.

Zobraziť viac informácií →

Zaopatrovanie chorých: Chorých spovedáme počas roka v prvopiatkovom týždni. Nahlasovať ich môžete na farskom úrade.

V nebezpečenstve smrti, volajte: /

Ak hľadáte informácie o vybavení pohrebu, dovoľte nám v prvom rade vyjadriť kresťanskú nádej v Božie milosrdenstvo, ktoré trvá naveky.

Pre bližšie informácie, volajte na farské tel. číslo: /

BOHOSLUŽBY A SPOVEDANIE VO FARNOSTI

Aktuálny rozpis sv. omší nájdete vo farských oznamoch →

Ak nie je v aktuálnych oznamoch uvedené inak, spovedá sa podľa tohto rozpisu →

Chorých, ktorí majú záujem o sv. zmierenia a prijímanie Eucharistie v nemocnici, nahláste na telefónnom čísle farského úradu: /

ONLINE VYSIELANIE V NEDEĽU O 8:30 Z FARSKÉHO KOSTOLA →

ÚRADNÉ HODINY

Pondelok

16:00-17:00

Utorok

08:00-09:00

Streda

16:00-17:00

Štvrtok

-

Piatok

16:00-17:00

V prvopiatkovom týždni sú úradné hodiny iba v pondelok.

Prevažnú väčšinu administratívnych záležitostí sa snažíme vybaviť v úradných hodinách kancelárie farského úradu. Mimo úradných hodín vybavujeme len súrne prípady (napr. zaopatrovanie, nahlásenie pohrebu a pod.) alebo v naliehavých prípadoch záležitosti po vzájomnom dohovore v dohodnutom termíne a čase. Mailová komunikácia je vybavovaná priebežne, zväčša v dňoch, keď sú úradné hodiny (nie je teda vybavovaná každodenne). Môže sa stať, že kvôli nepredvídateľným okolnostiam nikto z nás nebude k dispozícii. V takom prípade, vás prosíme, aby ste si dohodli termín stretnutia telefonicky alebo osobne po sv. omši.