Dekanát Bánovce nad Bebravou sa delí na tieto farnosti s príslušnými filiálkami:

FarnosťFiliálky
Bánovce nad Bebravou
Dolné Naštice, Horné Naštice,
Dolné Ozorovce, Horné Ozorovce,
Malé Chlievany, Miezgovce, Dubnička, Prusy
Dežerice Podlužany, Ľutov 
Malá Hradná
Čuklasovce, Dolné Držkovce,
Horné Držkovce, Ruskovce
Ostratice
Rybany Borčany
Slatina nad Bebravou
Čierna Lehota, Krásna Ves, Šípkov
Slatinka nad Bebravou, Timoradza,
Trebichava
Uhrovec
Kšinná-Závada, Omastinná
Uhrovské Podhradie, Žitná-Radiša
Veľké Chlievany
Biskupice, Dvorec, Haláčovce,
Otrhánky, Pečeňany
Vysočany
Brezolupy, Látkovce,
Nedašovce, Pravotice
Bobot Horňany
Dubodiel Cimenná, Veľká Hradná
Motešice Petrová Lehota, Neporadza, Peťovka
Svinná
Trenčianske Mitice Trenčianske Jastrabie
 
Slovenčina (Slovenská republika)English (United Kingdom)