Nedeľa a prikázané sviatky pripadajúce na dni pracovného pokoja

Farský kostol Najsvätejšej Trojice
7:00; 8:30; 10:45; 18:00
(8:30  cez prázdniny nebýba)
Kaplnka Emauzských učeníkov
(sídlisko Dubnička)
8:00
9:30 (cez prázdniny nebýva)
Dolné Naštice
Kostol Lurdskej Panny Márie
8:00
Horné Naštice
Kaplnka Lurdskej Panny Márie
9:45
Miezgovce
Kaplnka sv. Egídia
11:00

Prusy
Kostol sv. Cyrila a Metoda
10:30
obec Dubnička
9:15

Upozornenie!

Ak sú v nasledujúcom týždni významné cirkevné sviatky môžu byť časy jednotlivých omší úpravené podľa aktuálnych farských oznamov.

 
Slovenčina (Slovenská republika)English (United Kingdom)